Produkter

LOVE & REGLER


Nedenstående ses link på bekendgørelser inden for fyringsolie- og dieseltanke, transport af farligt gods, håndtering af brandfarlige væsker samt installationsvejledningen fra Dansk Energi Brancheforeningen på stål og plasttanke, samt jordtanke.

Du vil her på denne side kunne blive opdateret, når der bliver foretaget lovmæssige ændringer eller andre tiltag inden for branchen.


 ADR regler
 forholdsregler for ADR tanke 
 Tanke over 6000 liter
 Transport af dieselolie 
 Sløjfning af tanke over 6000 liter
 Sløjfning af tanke under 6000 liter

LINKS

Tankbekendtgørelse 1611 af 10. december 2015

Installationsvejledning af Dansk Energi Brancheforening

Nye lovkrav for tanke større end 6000 liter

ADR regler 

Beredskabsstyrelsen - Transport af farligt gods  

Bekendtgørelse tekniske forskrifter for brandfarlige væsker - nr 28 af 04/01/2010

Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder - nr. 590 af 26/06/2003

Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter - LBK nr 1755 af 22/12/2006

Vejledning om Brandfarlige Væsker af 1. juli 2010

Indkøbskurv

0 varer i kurven
I alt DKK 0,00


Til kurven  >