ADR regler

ADR regler

Transporten af det farlige gods skal være en underordnet aktivitet. Det betyder, at hovedformålet med transporten ikke må være transport af farligt gods. Hovedformålet med transporten skal som udgangspunkt være transport af personer (arbejdskraft) til et arbejdssted.
Det forudsættes således, at det farlige gods medbringes til det arbejde, som den eller de personer, der befinder sig i køretøjet, skal være med til at udføre. Tilsvarende kan farligt gods medtages retur fra et arbejdssted, når de pågældende personer har deltaget i det arbejde, det farlige gods har været anvendt til.

adr-transmaster_uden-doer_400l-500l-600l-750l-1000l-1500l-2000l-2500l-3000l_161838-161840-161842-161844-161847-161850-161852-161857-161862_02-knsb-beholderfabrik
Her kan undtagelsesbestemmelsen ikke anvendes
 – En håndværker kører ud med dieselolie til kollegerne på en arbejdsplads, hvor han ikke selv skal deltage i det arbejde, det farlige gods skal anvendes til. Hovedformålet betragtes dermed som værende transport af farligt gods, hvorfor undtagelsesbestemmelsen ikke kan finde anvendelse.
– En lagermand kører om morgenen ud fra virksomheden med medarbejdere og farligt gods til 3 forskellige arbejdssteder (i samme køretøj). Selv om der kan argumenteres for, at hovedformålet er transport af arbejds- kraft, kan undtagelsesbestemmelsen ikke finde anvendelse, idet transporten betragtes som intern distribution.
– En håndværker kører midt på dagen til frokost i virksomhedens pickup med fastmonteres 450 liter tank (emballage) med dieselolie. Her er der ikke tale om, at hovedformålet er transport af arbejdskraft, idet der ikke på bestemmelsesstedet skal udføres arbejde, hvortil det farlige gods skal anvendes.
Kontakt os

Udfyld nedenstånede og vi kontakter dig hurtigst muligt